fbpx

Můj styl a silné stránky

Empatie a zaměření na klienta

Jasná a přímá komunikace

Kladení otázek a aktivní naslouchání

Tvorba uvědomění a akce

Jaké metody a techniky používám?

 • terapeutické techniky pro zpracování emocí získané v metodickém kurzu
 • proveřenou metodu „Život Jako Hra“ koučovací školy Coachville
 • metody Pozitivní Inteligence PQ
 • čerpám ze svých 16letých zkušeností projektového manažera a rodiče dvou dcer
 • dokážu být velmi empatická, ale i provokativní
 • pomůžu vám uvědomit si to, co můžete udělat – zda a jak to uděláte, ale vždy závisí jen na VÁS!
 • jsem asertivní, ale zároveň přímá
 • pomůžu vám se rychleji posunout k cíli
 • podívám se s vámi na věci z jiných úhlů a z nadhledu
 • nehodnotím co je špatně nebo dobře, věci se buď dějí nebo nedějí. Fungují nebo nefungují.
 • neustále se aktivně vzdělávám v rámci kontinuálního vzdělávání s týmem Opravdového Vztahu